Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Bývanie Prievidza, s.r.o., so sídlom F. Madvu 333/31, 971 01 Prievidza, IČO: 46698035, zapísanej vo verejnom registri vedenom na OR OS Trenčín, vložka 26343/R (Ďalej len „Správca)“, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovávať za účelom kontaktovania zákazníka, marketingové a reklamné účely, spracovania cenovej ponuky a prípadnej rezervácie ponúkanej nehnuteľnosti. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

 

 

Spracovanie osobných údajov


Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje adresy prevádzky spoločnosti (Penzión Benedikti, Ul. Sama Chalupku 18, 971 01 Prievidza)

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

 

 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby


Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba práv:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

 

Cookies


Správca používa na webovej stránke www.benedikti.sk cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky a poskytnutie našich služieb:

Cookies, ktoré po uzatvorení stránky automaticky vymazávajú a poskytujú nám len neosobné údaje o návštevníkovi stránky, na základe ktorých vieme, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke.

Funkčné cookies, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje každého návštevníka stránky a zabezpečiť bezpečnosť po prihlásení. Webová stránka www.benedikti.sk povoľuje generovanie vlastných cookies nasledujúcim externým systémom:

Ide predovšetkým o tzv. Cookies tretích strán, ktoré sú generované výlučne tretími stranami, ktoré Správca nedokáže čítať. Patria sem predovšetkým analytické cookies pre Google Analytics, ktoré merajú používanie stránky používateľom, cookies sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Youtube, …), ktoré zjednodušujú používateľské rozhranie, cielené reklamy a pod.

Nenašli ste čo ste hľadali? Napíšte nám!